Innkjøp – Kviteseid (2023)

Kommune: Kviteseid

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Kviteseid kommune sikrer at innkjøp skjer etter
konkurranse og i samsvar med reglene om offentlige innkjøp. Vi har sett på organisering, strategier og samarbeid, rutiner, tiltak og praksis, og etterlevelse av rammeavtaler.