Internkontroll økonomi (2021)

Kommune: Midt-Telemark

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Midt-Telemark kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.