Internkontroll økonomi (2021)

Kommune: Nome

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nome kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.