Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering (2020)

Kommune: Horten

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Horten kommune har etablert et tilfredsstillende overordnet internkontrollsystem.  Videre har vi undersøkt om kommunens system for risikovurderinger og avvik er i tråd med gjeldende anbefalinger. Vi har også undersøkt hvordan meldte avvik blir fulgt opp og om oppfølgingen medfører læring og forbedring.