Internkontroll – Seljord (2024)

Kommune: Seljord

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med internkontroll, med
vekt på risikovurderinger, avvikssystem og rapportering.