Internkontroll – Tønsberg kommune (2023)

Kommune: Tønsberg

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt internkontrollen i Tønsberg kommune, med vekt på risikovurderinger, avviksrapportering og rapportering om oppfølging av politiske vedtak.