Investeringsbeslutninger – Porsgrunn (2023)

Kommune: Porsgrunn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvilke rutiner kommunen har for å beslutte,  utrede og vurdere habilitet i forbindelse med investeringsbeslutninger. Vi har også undersøkt  hvordan kommunen har fulgt opp relevante regler i et utvalg investeringsbeslutninger.