IRMAT – oppfølging (2023)

Kommune: Midt-TelemarkNotodden

Denne undersøkelsen er en oppfølging av en rapport om eierskap, styring og formål – IRMAT AS fra 2018. Vi har undersøkt hvordan eierkommunene har fulgt opp anbefalinger om eierstyring og avtaler, og hvordan selskapet har fulgt opp anbefalinger om offentlighet og anskaffelser.