Journalføring og arkivering (2020)

Kommune: Bamble

Vi har undersøkt om Bamble kommune sørger for å registrere og arkivere dokumenter i samsvar med gjeldende krav.