Klimaarbeid i fylkeskommunen (2023)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan fylkeskommune har organisert sitt klimaarbeid. Vi har også sett på hvordan fylkeskommunen planlegger, setter mål og gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslipp.