Klimaarbeid i Skien kommune (2024)

Kommune: Skien

Vi har undersøkt om kommunen har organisert sitt klimaarbeid på en måte som er egnet til å nå fastsatte mål, hvor vi har sett på organisering, ressurser, kompetanse og samordning. I tillegg har vi undersøkt om kommunen har planer, mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og system for rapportering, samt oppfølging av utvalgte klimamål.