Klimaarbeid – Larvik (2024)

Kommune: Larvik

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen har organisert sitt klimaarbeid. Vi har også sett om kommunen jobber planmessig for reduksjon av klimagassutslipp og effektiv energibruk. Kommunens oppfølging av vedtatte klimamål og klimatiltak for stasjonært energibruk og transport er også revidert.