Klimatiltak og klimatilpasning – Tinn kommune (2024)

Kommune: Tinn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på klimaarbeidet til Tinn kommune.

Vi har undersøkt om kommunen følger opp krav og føringer om å redusere utslipp av klimagasser. Videre har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å tilpasse seg klimaendringer.