Byggetiltak på fritidseiendom – ulovlighetsoppfølging (2021)

Kommune: Larvik

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen har håndtert byggetiltak på en fritidseiendom. Vi har sett på om kommunen har fulgt habilitetsreglene, og kommunen har fulgt opp tips om mulig ulovlige byggetiltak.