Korona – Beredskap (2022)

Kommune: Tønsberg

Vi har undersøkt om Tønsberg kommune har fulgt overordnet beredskapsplan og smittevernplan under koronapandemien. Videre har vi undersøkt om kriseledelsens har truffet beslutninger om inngripende tiltak i tråd med gjeldende regler.