Korona – beredskap og tilbud til funksjonshemmede (2021)

Kommune: Sandefjord

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten handler om kommunens beredskap og hva slags tilbud kommunen har gitt funksjonshemmede under pandemien. Vi har blant annet sett på kommunens tilbud i bemannede boliger, avlastningsboliger og dagsentertilbud. Vi har også undersøkt hva slags tilbud  funksjonshemmede i barnehage og skole i forsterkede enheter har fått under pandemien.