Spesialundervisning under koronapandemien (2022)

Kommune: Tønsberg

Denne forvaltningsrevisjonen handler om hvordan Tønsberg kommune har gjennomført spesialundervisningen under koronapandemien. Vi har sett etter om kommunen har fulgt vedtak og individuell opplæringsplan (IOP) under pandemien. Videre har vi undersøkt om kommunen har utarbeidet IOP og årsrapport IOP for skoleåret 2020-21. Til slutt har vi sett på hvordan koronapandemien preget dette skoleåret.