Kunst – forvaltning og sikring – Porsgrunn kommune (2021)

Kommune: Porsgrunn

Vi har kartlagt hvilke rutiner kommunen har for å anskaffe kunst og å ta vare på og sikre kunsten.