Kvalitet i sykehjem – Horten (2023)

Kommune: Horten

Denne forvaltningsrevisjonen handler om kvalitet i sykehjem. Vi har undersøkt om internkontrollen er forsvarlig og grad av tilfredshet med tjenestene på sykehjem. Vi har også sett på overføring av pasienter fra hjemmetjeneste til sykehjem og saksbehandling av søknader om sykehjemsplass.