Kvalitet i sykehjem – Tinn kommune ( 2022)

Kommune: Tinn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt internkontrollsystemet for sykehjemmene i Tinn kommune. Videre har vi undersøkt om sykehjemmene har gjennomført sine bemanningsplaner som planlagt. Vi har også undersøkt brukertilfredshet blant beboere på sykehjemmene.