Eierskapskontroll (2021)

Kommune: Notodden

Vi har undersøkt om kommunens eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven og om eierskapsprinsippene er i samsvar med anbefalinger fra KS. Videre har vi sett på styringsdialogen og eierstyringen i seks utvalgte selskaper.