Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

Kommune: Skien

Vi har undersøkt deler av kommunens arbeid knyttet til barnefattigdom, og sett på om kommunen har tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om denne kunnskapen brukes i et systematisk forebyggende arbeid. Videre har vi sett på om barn og unge får vurdert og ivaretatt sine behov ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. og om kommunen har tiltak for å sikre samarbeid mellom barnevern og NAV om økonomiske hjelpetiltak.