Offentlige anskaffelser (2020)

Kommune: Skien

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på hvordan Skienmodellen, miljøhensyn og sosialt ansvar ved anskaffelser er ivaretatt.