Pasientsikkerhet – Skien (2023)

Kommune: Skien

Denne rapporten beskriver de tiltakene kommunen har for å sikre at meldt hjelpebehov blir utredet og at brukere med hjelpebehov får et forsvarlig helsetilbud.