Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter (2020)

Kommune: Drangedal

I denne forvaltningsrevisjonen har vi kartlagt hvilke rutiner kommunen har når de gjennomfører investeringsprosjekter. Tre investeringsprosjekter er brukt som eksempler i rapporten.