Politisk saksbehandling (2022)

Kommune: Skien

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på arbeidet med politiske saker i Skien kommune. Vi har undersøkt om folkevalgte har tilgang til informasjon om saksbehandlingsregler og om kommunen følger kravene til møter og møteoffentlighet. Vi har også undersøkt om sakene som behandles i folkevalgte organer er tilstrekkelig utredet.