PPT – Tønsberg (2023)

Kommune: Tønsberg

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om PPT i Tønsberg har tilpasset sin aktivitet til forventningene om økt systemrettet arbeid og om de har tiltak for å sikre en forsvarlig og rettidig behandling av sakkyndig vurdering.