Psykisk helsearbeid – Larvik (2022)

Kommune: Larvik

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen sikrer at tilbud om psykisk helsehjelp er tilpasset brukernes og pasientenes behov. Vi har sett på utredning, brukermedvirkning og hvordan kommunen jobber for å sikre at  tjenestene er helhetlige og koordinerte. Til slutt har vi sett på vedtaket – iverksetting og revurdering.