Psykososialt skolemiljø (2020)

Kommune: Drangedal

Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er at henvendelser til kommunen om mobbing i perioden fra 1970 tallet og fram til nyere tid. Vi har undersøkt kommunens dokumentasjon fra denne perioden. Vi har sett etter om kommunen hadde organisering, rutiner og tiltak i samsvar med de kravene som gjaldt.