Regionale utviklingsmidler – VTFK (2022)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Denne rapporten handler om hvordan fylkeskommunen forvalter regionale utviklingsmidler. Vi har undersøkt fylkeskommunens styring og kontroll med bruken av midlene, og om tildeling av midler er forsvarlig utredet.