Regionale utviklingsmidler – VTFK (2022)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Denne rapporten handler om hvordan fylkeskommunen forvalter regionale utviklingsmidler. Vi har undersøkt fylkeskommunens styring og kontroll med bruken av midlene, og om tildeling av midler er forsvarlig utredet.