Renovasjonsordning for matavfall – Skien (2023)

Kommune: Skien

Denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen handler om saksbehandling og beslutningsprosesser knyttet til vedtak om ny renovasjonsordning for matavfall i Skien.