Rettslige prosesser og forlik – fullmaktsforhold (2022)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Vi har beskrevet fullmaktene til å innlede rettslig prosess, innlede forhandlinger om forlik og inngå forlik. Vi har også sett nærmere på hendelsesforløpet forut for et forlik i en konkret sak.