Rjukan næringsutvikling AS (2020)

Kommune: Tinn

Rapporten handler om Tinn kommunes eierstyring av selskapet, og om selskapets rapportering om virksomheten til eier. Videre har vi undersøkt om selskapet har rutiner og praksis for å ivareta reglene om offentlig støtte.