Rus og psykisk helse – Drangedal (2023)

Kommune: Drangedal

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Drangedal kommune har tiltak som sikrer at tilbud om helsehjelp til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse er tilpasset brukernes/pasientenes behov.