Rus og psykisk helse – Siljan kommune (2022)

Kommune: Siljan

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Siljan kommunes tilbud om helsehjelp i forbindelse med rus og psykiske problemer. Vi har sett på om kommunen har tiltak for å tilpasse tilbudet til brukerens/pasientens behov. Videre har vi undersøkt brukermedvirkning og hvordan kommunen jobber for å sikre at tjenestene er helhetlige og koordinerte.