Rus og psykisk helse – Skien (2023)

Kommune: Skien

Vi har undersøkt hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer som har psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet. Vi har sett på hvordan kommunen har organisert tjenestene, og om kommunen tilpasser tjenestene til brukerens behov. Her har vi blant annet sett på utredning av hjelpebehov, brukermedvirkning, om tjenestene er helhetlige og koordinerte og vedtak. Videre har vi undersøkt hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak om et konkret boligprosjekt.