Sakshandsaming – byggjesak og konsesjons – Tokke (2023)

Kommune: Tokke

Vi har undersøkt arbeidet med saksbehandling av søknader om byggetillatelse og konsesjon i Tokke kommune. Vi har undersøkt internkontrollen med arbeidet, og om saksbehandlingen er i tråd med regelverket.