Samarbeid med boligstiftelsen (2022)

Kommune: Holmestrand

Vi har beskrevet rutiner og prosedyrer som regulerer hvordan kommunen skal bestille prosjekter fra boligstiftelsen. Vi har også sett nærmere på bestilling og samhandling mellom politisk nivå, administrasjonen og boligstiftelsen i en konkret sak.