Samfunnsansvar – Delecto (2022)

Kommune: Kragerø

Vi har undersøkt om Kragerø kommunes eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven. Så har vi sett på kommunens eierdialog knyttet til samfunnsansvar. Til slutt har vi undersøkt om Delecto har etterlevd sentrale krav og forventinger om samfunnsansvar.