Samfunnsansvar i anskaffelser (2021)

Kommune: Bamble

Formålet med rapporten er å se på kommunens håndtering av Skienmodellen, annet sosialt ansvar og miljøhensyn ved anskaffelser i kommune.