Samhandling og kapasitet – Skien kommune (2022)

Kommune: Skien

Vi har kartlagt kommunens samhandling om utskrivningsklare pasienter internt og med sykehuset. Vi har også undersøkt om kommunen har organisert tjenestetilbudet slik at de har kapasitet til å ta imot pasientene fra sykehuset.