Skolemiljø, bekymringsfullt fravær og tverrfaglige ressurser i grunnskolen (2022)

Kommune: Larvik

Rapporten vurderer kommunens arbeid med det forebyggende skolemiljøarbeidet og arbeidet med elever som har et bekymringsfullt fravær. Videre har vi sett på tverrfaglige ressurser i skolen, blant annet skolehelsetjenesten.