Skolemiljø – Horten (2023)

Kommune: Horten

Vi har undersøkt Horten kommunes arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Vi har sett nærmere på det forebyggende arbeidet og arbeidet med å ivareta aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten er plikten skolene har til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen.