Styring og samordning – Telemark Energi AS (2021)

Kommune: Midt-TelemarkNome

I denne eierskapskontrollen har vi vurdert om eierskapsmeldingene til Nome og Midt-Telemark er utformet i samsvar med krav og anbefalinger. Vi har også vurdert om kommunene har fulgt føringene i eierskapsmeldingene i sin styringsdialog med selskapet Telemark Energi AS.