Sykefraværsoppfølging – Porsgrunn (2023)

Kommune: Porsgrunn

Denne forvaltningsrevisjonen handler om forebygging og oppfølging av sykefravær i Helse og omsorg i Porsgrunn kommune. Vi har blant annet undersøkt kommunens arbeid med risikovurderinger og  tiltaksplaner og tiltak for å forebygge sykefravær. Vi har også sett på hvordan ledere i kommunen følger opp sykefravær.