Tinn Energi – Tinn (2023)

Kommune: Tinn

Vi har undersøkt om Tinn Energi-konsernet styres i samsvar med kommunens vedtak og føringer, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring. Rapporten omhandler også hvordan konsernet jobber med å tilpasse seg i et ustabilt kraftmarked. Undersøkelsen er en kombinert eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon.