Tjenestekontoret – Holmestrand (2023)

Kommune: Holmestrand

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på saksbehandling av vedtak ved tjenestekontoret i Holmestrand kommune. Vi har undersøkt om tjenestekontoret følger gjeldende regler og kommunens politiske vedtak ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.