Tjenestekontoret – Midt-Telemark (2023)

Kommune: Midt-Telemark

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Tjenestekontoret følger gjeldende regler ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Her har vi sett på internkontroll, brukermedvirkning og sentrale saksbehandlingsregler.