Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse – Notodden (2023)

Kommune: Notodden

Denne rapporten handler om Notodden kommune har en forsvarlig behandling av søknader om tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse. Undersøkelsen gjelder kommunens veiledningsplikt, samtykkekompetanse og brukermedvirkning, saksbehandlingstid/foreløpig svar, habilitet, saksutredning og  utforming av vedtak.