VA-utbygging i Russmarken (2022)

Kommune: Hjartdal

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt prosessene for bygging av renseanlegg og vannforsyning i Tuddal. Vi har også undersøkt hvordan det er informert og rapportert om renseanlegget i Hjartdal kommune og i utbyggingsselskapet, og i tillegg har vi kartlagt prosessen om kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18.